معاونت دانشجویی و فرهنگی
۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
معرفي پرسنل
 
 

حسابداري معاونت فرهنگي و دانشجويي

رديف

نام    نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

عكس

1

 

  
 
 
 
 
 
 
 
آقاي دكتر سيد مهدي فداكار

عامل مدير مالي

33044256 - 011  

 

 

2

 

 
 
 
 
 
 
  
 
آقاي  محمد يعقوبي

 

حسابدار

 

 
 
 
 
 
 
  
 
33044256 - 011

 

3

 

 
 
 
 
 
  
  
آقاي فرشاد  اسماعيلي

 

حسابدار

 

 
 
 
 
 
 
 
  
33044256 - 011

 

4

 

 
 
 
 
 
  
  
آقاي  شعبان عبدي
كارپرداز

 

 
 
 
 
 
 
 
 
33044256 - 011

 

5

 

 
 
 
  
 
 
آقاي عيسي كاظمي

انباردار

 

 
 
  
 
 
 
33044256 - 011

 

 
1397/06/12
Powered by DorsaPortal