معاونت دانشجویی و فرهنگی
۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
معرفي پرسنل
 

شوراي انضباطي معاونت فرهنگي دانشجويي

رديف

نام    نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

عكس

1

 
  
 
 
 
 
 
آقاي شيداله هاديان

كارشناس كميته انظباطي

33044264 - 011  

2

 

 
 
 
 
 
 
خانم مريم السادات حسيني مطلق

كارشناس كميته انظباطي

33044264
- 011  

 

 
1397/06/20
Powered by DorsaPortal