معاونت دانشجویی و فرهنگی
۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
معرفي پرسنل
 

اداره امور رفاهي معاونت فرهنگي و دانشجويي

رديف

نام    نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

عكس

1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
آقاي اسماعيل لطفي
 

سرپرست اداره امور رفاهي

33543665 - 011   

2

 

 
 
 
 
 
 
خانم شورا كوچكي

كارشناس خدمات رفاهي

33044246 - 011  

 

3

 

 
 
 
 
 
 
خانم فاطمه جعفري تويه

كارشناس خدمات رفاهي

33044259 - 011  

 

4

 

 
  
 
 
 
 
خانم مريم مظفري

كارشناس خدمات رفاهي

33044259 - 011  

 

5

 

 
 
 
 
 
 
 
 آقاي محمود غلامي
 
 

كارشناس خدمات رفاهي

 33044246 - 011  
1398/06/10
Powered by DorsaPortal