Skip to content

Main Content

شورای انضباطی


دبیر شورای انضباطی

دکتر نورالله صادق زاده
دبیرشورای انضباطی دانشجویی،

دکتری تخصصی PHD رادیوفارماسی
دانشیار گروه داروسازی هسته‌ای

تاریخچه آیین نامه انضباطی دانشجویان

اهداف شورای انضباطی دانشجویان

آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان

شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان

کارکنان شورای انضباطی

آقای شیداله هادیان

سمت: کارشناس شورای انضباطی
شماره تماس:01133542538

خانم مریم السادات حسینی مطلق

سمت: کارشناس شورای انضباطی
شماره تماس: 01133542838