Main Content

اخبار

جدیدترین اخبار ورزشی

آرشیو اخبار

اطلاعیه ورزشی

بیشتر
آقای جعفر حبیبیان

“ ورزش یک اصل مهم برای شاد زیستن است ”

آقای جعفر حبیبیان

درباره ما

معرفی مدیریت

معرفی کارکنان

زمانبندی استفاده از سالن های ورزشی

کتابچه معرفی تربیت بدنی

کتابچه معرفی تربیت بدنی

خدمات ویژه

خدمات ویژه تربیت بدنی

لینک های مفید

فرم ها

آئین نامه ها

چارت سازمانی

چارت سازمانی مدیریت تربیت بدنی

برنامه استراتژیک و عملیاتی

برنامه استراتژیک و عملیاتی سه ساله اخیر مدیریت تربیت بدنی

شرح وظایف

شرح وظایف مدیریت تربیت بدنی

اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز مدیریت تربیت بدنی

تماس با ما


شماره تماس مدیریت : 01133543910
شماره تماس خواهران : 01133543375
شماره تماس برادران : 01133543376
شماره تماس سرپرستی سالن : 01133543378

ایمیل مدیریت تربیت بدنی : pemmazums@gmail.com

آدرس : ساری -میدان خزر- کیلومتر 18 جاده خزرآباد- مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) – مدیریت تربیت بدنی
کدپستی: ۴۸۱۵۷۳۳۹۷۱