معاونت دانشجویی و فرهنگی
۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
دفتر معاونت فرهنگي و دانشجويي
 

دفتر معاونت فرهنگي و دانشجويي

رديف

نام    نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

عكس

1

 

   
  
  
 
  
آقاي محمد يزداني پرايي

مسئول دفتر معاونت فرهنگي و دانشجويي

33044045 - 011   

 

 

2

 

 
 
 
 
 
  
خانم رقيه يزداني

متصدي دفتر معاونت فرهنگي و دانشجويي

33044044 - 011   

 

 
1397/06/05
Powered by DorsaPortal