Skip to content

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت: آیین نامه اسکان، اداره و مقررات عمومی خوابگاههای مجردی و متاهلی دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شد

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت از ابلاغ آیین نامه اسکان، نحوه اداره و مقررات عمومی- انضباطی خوابگاهاهی دانشجویی متاهلی و مجردی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور خبر داد.

دکتر احد بنار در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار مفدا با بیان این خبر افزود: این آیین نامه طی روزهای اخیر با امضای دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت به تمای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد و همه دانشکده‌ها و دانشگاههای علوم پزشکی موظف هستند در واگذاری خوابگاه و اسکان به دانشجویان مجرد و متاهل و نحوه مقررات عمومی و انضباطی، از این آیین نامه تبعیت کنند.

وی با اشاره به اینکه این آیین نامه شامل دو بخش خوابگاههای متاهلی و مجردی است، اظهار کرد: آیین نامه خوابگاههای دانشجویی متاهلی پیش از این وجود نداشت که برای نخستین بار با کمک کارشناسان و صاحبنظران، ضمن اصلاح آیین نامه مجردی، آیین نامه متاهلی نیز تدوین شد و هدف از بازنگری و ابلاغ این آیین نامه ها، کمک به بهبود وضع اسکان دانشجویان خوابگاهی است.

بنار خاطرنشان کرد: در آیین نامه اسکان خوابگاههای متاهلی، سعی کردیم مسائل مربوط به توجه به قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت را درنظر بگیریم و در نحوه اداره خوابگاههای دانشجویی متاهلی براساس یکسری جداول و امتیازبندی ها، خوابگاهها را به دانشجویان متاهل واگذار کنیم. مسائلی از جمله تعداد فرزندان دانشجویان متاهل، خانواده های شهدا و ایثارگران، تحت پوشش قرار داشتن نهادهای حمایتی و دانشجواین نخبه علمی و دارای رتبه برتر المپیادهای علمی و... از جمله امتیازاتی است که براساس جداول طراحی شده، دانشگاهها را در اسکان عادلانه دانشجویان متاهل کمک می کند.

آیین نامه اسکان، اداره و مقررات عمومی خوابگاههای مجردی و متاهلی دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شد

 

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت اظهار کرد: بخش دوم آیین نامه مربوط به اسکان دانشجویان مجرد است که سعی کردیم نواقص گذشته را اصلاح و بازنگری و اصلاحات لازم را اجام دهیم و درمجموع در بازنگری آیین نامه سعی برآن شد شرایط به گونه ای رقم بخورد که به نفع دانشجویان باشد. در این آیین نامه زمان ورود و خروج دانشجویان از خوابگاه،مسائل انضباطی، حضور وغیاب، نحوه مرخصی دانشجو از خوابگاه، نحوه مراجعه بستگان به خوابگاههای دانشجویی و... به صورت شفاف و روشن مشخص شده است.

دکتر بنار اظهار کرد: این آیین نام در ۸ ماده شامل ۱۳۲ بند و ۳۵ تبصره به همه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی ابلاغ شده و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است و تمام آیین نامه های قبلی منسوخ و این آیین نامه جایگزین آیین نامه های قبلی شد که یک اتفاق خوب در عرصه اسکان دانشجویان متاهلی و مجردی می باشد.

برای دیدن آیین نامه جدید اسکان دانشجویان علوم پزشکی اینجا کلیک کنید