معاونت دانشجویی و فرهنگی
۱۳۹۸ دوشنبه ۶ خرداد
تاریخ: 1397/10/08 تعداد بازدید: 6
مسابقات رايانه اي دانشكده پرستاري نسيبه ساري
از ابتداي آذر ماه ليگ بازيهاي رايانه اي با حضور دانشجويان پسر دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ساري آغاز شد و در پايان آذرماه با برگزاري فينال در سالن طاها به اتمام رسيد .

جواني اوج فعاليت ها و سرگرمي هاست و از بازيهاي جذاب اين  دوران بازيهاي رايانه اي مي باشد .

از ابتداي آذر ماه ليگ بازيهاي رايانه اي با حضور دانشجويان پسر پرستاري در دانشكده آغاز شد و در پايان آذرماه با برگزاري فينال در سالن طاها به اتمام رسيد . بازيها به صورت گروهي و دوره اي انجام گرديد و فينال با حضور گرم معاونت محترم دانشجويي دانشگاه جناب آقاي دكتر حق شناس برگزار شد و برنده نهايي دانشجوي ترم پنج جناب آقاي نيما درستكار انتخاب شدند و جايزه نقدي از طرف بسيج دانشجويي به ايشان اهداء گرديد .