معاونت دانشجویی و فرهنگی
۱۳۹۸ دوشنبه ۶ خرداد
تاریخ: 1397/07/22 تعداد بازدید: 22
برگزاري كلاس توجيهي دانشكده پرستاري نسيبه
جلسه توجيهي دانشجويان جديدالورود دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه در تاريخ 1397/07/22 با حضور رياست دانشكده خانم دكتر خاني و دكتر هدايت جعفري دبير شوراي انضباطي دانشجويان در سالن طه برگزار گرديد.
بسمه تعالي
 
جلسه توجيهي دانشجويان جديدالورود دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه در تاريخ  1397/07/22 با حضور رياست دانشكده خانم دكتر خاني و دكتر هدايت جعفري دبير شوراي انضباطي دانشجويان در سالن طه برگزار گرديد.
 
 

دبير شورا ضمن خوشامدگويي، در خصوص قوانين شوراي انضباطي و چگونگي اخلاق و رفتار در محيط آموزشي نكاتي بيان نمودند و جلسه با تكميل كردن فرم اظهارنامه دانشجويان جديدالورود در حوزه انضباطي پايان يافت.